SYARAT-SYARAT

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

  • Peserta adalah diwajibkan memakai topi keledar (helmet) dan pakaian yang besesuaian semasa pertandingan.

  • Peserta hendaklah memastikan segala peralatan basikal yang perlu dibawa dam pelindung keselamatan yang akan digunakan telah diperiksa dan berada dalam keadaan baik sebelum pertandingan berlangsung.

  • Pihak penganjur tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan, kehilangan dan kecederaan kepada peserta sepanjang pertandingan berlangsung.

  • Peserta mestilah sihat tubuh badan dan bebas daripada sebarang penyakit kronik.

  • Peserta tidak dibenarkan membahayakan laluan peserta lain ketika pertandingan berlangsung.

  • Penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan peserta yang didapati melanggar peraturan dan tidak mematuhi syarat pertandingan.

  • Segala keputusan penganjur adalah MUKTAMAD.

No comments:

Post a Comment